THIRRJE PËR APLIKIME PËR BURSA

20 Shtator 2023
SHARE

Bursa Rajonale “Regional Call for Fellowship Applications” mund t'i stimulojnë bursistët të ndërmarrin dhe të paraqesin kërkimet e tyre në qendrat rajonale të Evropës Juglindore, duke kontribuar në rritjen e rrjetit të akademikëve që angazhohen në Evropën Juglindore.

Bursistët do të përfitojnë mbështetje nga universitetet pritëse si ai i Rijekës dhe Beogradit, me partnerë të tjerë bashkëpunues si: Universiteti i Shkupit, Sarajevës, Lubjanës, Prishtinës, Tiranës apo Podgoricës sipas zgjedhjes së tyre.

Për më shumë informata për mundësin e bursave, shihni vegëzën: https://cas.uniri.hr/regional-call-for-fellowship-applications/