France Government Scholarship

Ambasada e Francës në Kosovë ofron çdo vit akademik bursa të Qeverisë së Francës të destinuara për studentë të huaj. Ajo gjithashtu menagjon një program të bursave të bashkë financuara nga Ambasada dhe Qeveria e Republikës së Kosovës.

Për më shumë informata rreth bursave dhe mundësive të financimit, ju lusim të klikoni në linqet e mëposhtme: 

https://www.campusfrance.org/fr/espaces/kosovo-pristina 

https://kosovo.ambafrance.org/-Etudier-en-France-311-

 

 

L’ambassade de France au Kosovo propose tous les ans des bourses du gouvernement français destinées aux étudiants étrangers. Elle dispose également d’un programme de bourses cofinancées par l’Ambassade et le gouvernement kosovar.

Pour plus d’informations sur les bourses et les possibilités de financement veuillez cliquer sur les liens suivants :

https://www.campusfrance.org/fr/espaces/kosovo-pristina

https://kosovo.ambafrance.org/-Etudier-en-France-311-