Publikimet e financuara nga UP

Publikimet e financuara në bazë të rregullores nr. 3/879 për financimin e veprimtarisë kërkimore-shkencore, artistike dhe sportive në Universitetin e Prishtinës.

 

 

Fakulteti i Shkencave Matematiko Natyrore
Publikuar me: 03/11/2021 Shkarko
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Publikuar me: 03/11/2021 Shkarko
Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit
Publikuar me: 03/11/2021 Shkarko
Fakulteti Juridik
Publikuar me: 03/11/2021 Shkarko
Fakulteti i Mjekësisë
Publikuar me: 03/11/2021 Shkarko
Fakulteti I Filologjisë
Publikuar me: 03/11/2021 Shkarko
Fakulteti i Edukimit
Publikuar me: 03/11/2021 Shkarko
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë
Publikuar me: 03/11/2021 Shkarko
Fakulteti i Arkitekturës
Publikuar me: 03/11/2021 Shkarko
Fakulteti Filozofik
Publikuar me: 03/11/2021 Shkarko
Fakulteti Ekonomik
Publikuar me: 03/11/2021 Shkarko