Kontakt

Adresa:

Biblioteka Kombëtare “Pjetër Bogradini”, 10000, Prishtinë

Tel: +383 38 248 925 / 248 926
Mail: [email protected]

Bëhu adhurues i QZhK-së në Facebook