Konkurse & Shpallje

Tipi Emertimi Viti
Njoftim për Korrigjim të Konkursit nr.3-714 të datës 7.12.2017 për studimet e doktoratës për vitin akademik 2017-2018 13/12/2017
Konkurs për pranimimin e studentëve në studimet e doktoratës për vitin akademik 2017-2018 07/12/2017
KONKURS PLOTËSUES - AFATI I DYTË ( II ) në studime postdiplomike - master për vitin akademik 2017-2018 08/11/2017
Konkurs për plotësimin e vendeve të pa plotësuara nga afati i parë i konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP-së 06/11/2017
Konkurs Intern, për zgjedhjen e personelit akademik të angazhuar-honorar për plotësimin e nevojave për mësimdhënie në programin për Avancimin e Kualifikuar të Mësimdhënësve - AKM 11/10/2017
6.10.2017, Njoftim për kandidatët e suksesshëm për pozitat sekretrar në F. Filologjisë dhe F. Arteve 06/10/2017
Korrigjim i konkursit të shpallur më datën 28 Shtator 2017, për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master për vitin akademik 2017-2018 04/10/2017
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master për vitin akademik 2017-2018 28/09/2017
Korrigjim i konkursit të shpallur me datën 20.9.2017, për bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të njësive akademike të UP-së 27/09/2017
Konkus për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të FSHMN të UP-së '' Hasan Prishtina '' për vitin akademik 2017-2018 25/09/2017
Plotësim-Korrigjim i konkursit të shpallur më datën 20 shtator 2017, për bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP-së 23/09/2017
Konkurs për angazhim me honorar të bashkëpunëtorëve të jashtëm 2017-18 20/09/2017
Konkurs i brendshëm, vende të lira pune në Administratën e UP-së 18/09/2017
Konkurs plotësues, afati i dytë, për plotësimin e vendeve nga afati i parë i konkursit për pranimin e studentëve në studimet themelore-bachelor 15/09/2017
Njoftim për kandidatët e suksesshëm - Rezultatet e konkursit të datës 19.04.2017 24/07/2017
Njoftim për kandidatët e suksesshëm për emërim në Shërbim Civil - Konkursi i brendshëm 18/07/2017

Prev 1 2 Next