Konkurse & Shpallje

Tipi Emertimi Viti
Konkurs për pranimin e 15 zyrtarëve të logjistikës nga data 21.6.2018 deri me datën 20.7.2018 në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës për vitin 2018 11/06/2018
Korrigjim i Konkursit për zgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP “Hasan Prishtina” Nr. 1/505 dt. 25.05.2018 03/06/2018
Konkurs për angazhimin bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike 25/05/2018
Njoftim për zgjatje të afatit të Konkursit për staf administrativ në UP ''Hasan Prishtina'' 14/05/2018
1-365, 11.5.2018, Plotësim-Korrigjim për zgjedhjen e personelit akademik në fakultetet e UP-së ''Hasan Prishtina'' nr. 1-173, datë 27.04.2018 11/05/2018
1-355, 11.5.2018, Plotësim-Korrigjim , për zgjedhjen e personelit akademik në fakultetet e UP-së ''Hasan Prishtina'' nr. 1-173, dt. 27.4.2018 11/05/2018
1-298, 7.5.2018, Plotësim-Korrigjim i Konkursit për zgjedhjen e personelit akademik në UP ''Hasan Prishtina'' 07/05/2018
1-260, 4.5.2018, Ftesë Publike për shprehje të interesit për monitorim të zgjedhjeve të studentëve të Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' për vitin 2018-2020 07/05/2018
1-188, 30.4.2018, Plotësim, Korrigjim i konkursit nr. 1-173. dt. 27.4.2018, për zgjedhjen e personelit akademik në fakultetet e Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 02/05/2018
1-173, 27.4.2018, Konkurs për zgjedhjen e personelit akademik në fakultetet e Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 27/04/2018
1-176, 27. 4. 2018, Konkurs për vende të lira pune në Administratën e Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 27/04/2018
Konkurs për pranimin e një Zyrtari të përkohshëm për marëdhënie me publikun, në kohëzgjatje prej; 15.4.2018 deri më 14.10.2018 06/04/2018
684, 13.3.2018, Konkurs për vend të lirë pune me afat të caktuar në Zyrën e Rektorit të UP-së 13/03/2018
482, 2.3.2018, Vendim për anulimin e Konkursit me Nr. Ref. 263 dt. 6.2.2018, i shpallur për vende të lira të punës në A.Q të UP-së 02/03/2018
NJOFTIM PËR ZGJATJEN TË AFATIT TË KONKURSIT 22/02/2018
Konkurs për vende të lira pune me afat të caktuar në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës 2018 (UVNP) 21/02/2018

Prev 1 2 3 Next