Konkurse & Shpallje

Tipi Emertimi Viti
Konkurs për pranimin e një Zyrtari të përkohshëm për marëdhënie me publikun, në kohëzgjatje prej; 15.4.2018 deri më 14.10.2018 06/04/2018
684, 13.3.2018, Konkurs për vend të lirë pune me afat të caktuar në Zyrën e Rektorit të UP-së 13/03/2018
NJOFTIM PËR ZGJATJEN TË AFATIT TË KONKURSIT 22/02/2018
Konkurs për vende të lira pune me afat të caktuar në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës 2018 (UVNP) 21/02/2018
Konkurs për vende të lira pune në administratën e Universitetit të Prishtinës ''Hasan Prishtina'' 06/02/2018
Konkurs për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP-së ''Hasan Prishtina'' për semestrin veror të vitit akademik 2017-2018 23/01/2018
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2017-2018 03/01/2018
Njoftim për Korrigjim të Konkursit nr.3-714 të datës 7.12.2017 për studimet e doktoratës për vitin akademik 2017-2018 13/12/2017
Konkurs për pranimimin e studentëve në studimet e doktoratës për vitin akademik 2017-2018 07/12/2017
KONKURS PLOTËSUES - AFATI I DYTË ( II ) në studime postdiplomike - master për vitin akademik 2017-2018 08/11/2017
Konkurs për plotësimin e vendeve të pa plotësuara nga afati i parë i konkursit për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të nevojave të njësive akademike të UP-së 06/11/2017
Konkurs Intern, për zgjedhjen e personelit akademik të angazhuar-honorar për plotësimin e nevojave për mësimdhënie në programin për Avancimin e Kualifikuar të Mësimdhënësve - AKM 11/10/2017
6.10.2017, Njoftim për kandidatët e suksesshëm për pozitat sekretrar në F. Filologjisë dhe F. Arteve 06/10/2017
Korrigjim i konkursit të shpallur më datën 28 Shtator 2017, për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master për vitin akademik 2017-2018 04/10/2017
Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve master për vitin akademik 2017-2018 28/09/2017
Korrigjim i konkursit të shpallur me datën 20.9.2017, për bashkëpunëtor të jashtëm për ligjërata dhe ushtrime në bazë të njësive akademike të UP-së 27/09/2017

Prev 1 2 Next