Këshilli Drejtues

Tipi Emertimi Viti
1-390, 16.5.2018, Këshilli Drejtues, Rend dite 17.5.2018 17/05/2018
Vendim për kushtet e parashtruesve të kërkesave dhe ankesave për përkrahje të punimeve shkencore nga ana e Këshillit Drejtues të UP-së 20/04/2018
Vendim për kryerjen e obligimeve ndaj UP-së, nga studentët e nivelit të studimeve të doktoratës në njësit akademike të UP-së 20/04/2018
Këshilli Drejtues, rend dite 20.4.2018 ora 15 20/04/2018
Këshilli Drejtues, Rend dite 29.3.2018 26/03/2018
Këshilli Drejtues, Rend dite 22.3.2018 22/03/2018
610, 8.3.2018, Këshilli Drejtues, rend dite me datë 9.3.2018 08/03/2018
Vendim, plotësim ndryshimi për bursë për vitin akademik 2017-2018 11/01/2018
Këshilli Drejtues Rend dite 11.01.2018 10/01/2018
Vendim i aprovuar nga K.Drejtues për ndarjen e bursave për studentët e studimeve bachelor 2017-2018 29/12/2017
Rregulloren mbi punën e Këshillit drejtues të Universitetit të Prishtinës 23/12/2017
3-642, 5.12.2017, Vendim, Xhafer Dragusha 08/12/2017
3-641, 5.12.2017, Vendim, Prof. dr. Fehmi Krasniqi 08/12/2017
3-574, 29.11.2017, Vendim për udhëtim zyrtar në Dubrovnik të Dekanit dhe stafit akademik të FEFS 03/12/2017
3-573, 29.11.2017, Vendim për pushim me pagesë 29.11.2017 - 29.12. 2017 Ass. Dr. Afrim Shabani 03/12/2017
3-572, 29.11.2017, Vendim, Prof. Asoc. Dr. Bujar Dugolli, Prof. Ass. Dr. Dashamir Bërxulli për udhëtim zyrtar në Tiranë me ftesë të Muzeut Historik Kombëtar (1) 03/12/2017

Prev 1 2 3 Next