Prorektorët në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina"

 

Prof. Ass. Dr. Qerim Qerimi (kliko për CV-në) 
u.d. Prorektor për mësim dhe çështje të studentëve

Prof. Ass. Dr. Hasnije Ilazi (kliko për CV-në)
u.d. Prorektore për bashkëpunim ndërkombëtar

Prof. Asoc. Dr. Muhamet Mala (kliko për CV-në)
u.d. Prorektor për kërkime shkencore

Prof. Asoc. Dr. Merita Berisha (kliko për CV-në) 
u.d. Prorektor për zhvillim dhe cilësi

Prof. Dr. Hysni Osmani (kliko për CV-në)
u.d. Prorektor për Buxhet dhe Financa