Photo

Prof. Dr. Arbnor PAJAZITI

Prorektor për buxhet dhe financa

+381 38 244 183 /244 186 arbnor.pajaziti@uni-pr.edu
Photo

Prof. Asoc. Dr. Lindita TAHIRI

Prorektore për bashkëpunim ndërkombëtar dhe Cilësi

+381 38 244 183 /244 186 lindita.tahiri@uni-pr.edu
Photo

Prof. Asoc. Dr. Eda VULA

Prorektore për mësimdhënie

+381 38 244 183 /244 186 eda.vula@uni-pr.edu
Photo

Prof. Dr. Fetah PODVORICA

Prorektor për hulumtime shkencore

+381 38 244 183 /244 186 fetah.podvorica@uni-pr.edu