Photo

Prof. Asoc. Dr. Merita Berisha

u.d. Prorektore për zhvillim dhe cilësi

Rektorat

+381 38 244 183 /244 186 merita.berisha@uni-pr.edu
Photo

Prof. Ass. Dr. Hasnije Ilazi

u.d. Prorektore për bashkëpunim ndërkombëtarë

Rektorat

+381 38 244 183 /244 186 hasnije.ilazi@uni-pr.edu
Photo

Prof. Asoc.Dr. Muhamet Mala

u.d. Prorektor për kërkime shkencore

Rektorat

+381 38 244 183 /244 186 muhamet.mala@uni-pr.edu
Photo

Prof. Ass. Dr. Qerim Qerimi

u.d. Prorektor për mësim dhe çështje të studentëve

Rektorat

+381 38 244 183 /244 186 qerim.qerimi@uni-pr.edu
Photo

Prof. Dr. Hysni Osmani

u.d. Prorektor për Buxhet dhe Financa

Rektorat

+381 38 244 183 /244 186 hysni.osmani@uni-pr.edu