Photo

Prof. dr. Myrvete Badivuku

Prorektore për buxhet dhe financa

+381 38 244 183 [email protected]