Lumnije Bajrami Mr.Sc.
Drejtor në ZMJ
Tel.: +381 38 244 183
Fax: +381 38 244 187
Email: lumnije.bajrami@uni-pr.edu


Blerandë Dragusha
Zyrtare për projekte dhe programe
Tel.: +381 38 244 183
Fax: +381 38 244 187
Email: blerande.dragusha@uni-pr.edu


Labinot Hajdari
Zyrtar për Marrëdhënie Ndërkombëtare
Tel.: +381 38 244 183
Fax: +381 38 244 187
E-mail: labinot.hajdari@uni-pr.edu


Mirjeta Kuçi
Zyrtare e programit të Universiteti Veror Ndërkombëtar
Tel.: +381 38 246 750
Fax: +381 38 244 187
Email: mirjeta.kuci@uni-pr.edu


Liridona Gashi
Zyrtare për verifikimin e dokumenteve
Tel.: +381 38 246 750
Fax: +381 38 244 187
Email: liridona.gashi@uni-pr.edu

Vërejtje: Zyra e Universitetit Veror në Biblioteken Universitare (rr. Eqrem Qabej, 10000 Prishtine)  punon me palë në këtë orar:

E marte dhe e enjte
Ora 9:00-11:30
14:00-15:00

Palët janë të lutura të paraqiten vetëm në ditët dhe oraret e caktuara, në të kundërt kërkesat e tyre nuk do të merren parasysh.


Për porositë që kanë të bëjnë me marrëdhëniet me jashtë, ju lutem kontaktoni internationaloffice@uni-pr.edu