Fidan Hamiti
Menaxher i personelit
Tel/fax: +381 38 244 184 /187
E-mail: fidan.hamiti@uni-pr.edu
 

 
Sebahate Neziri
Zyrtare për protokollim
Tel/fax: +381 38 244 183 /187
E-mail: sebahate.neziri@uni-pr.edu 
 

Xhevahire Alaj
Zyrtare për mbikëqyrjen e ndërtimeve në UP
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: xhevahire.alaj@uni-pr.edu

 
Drita Hyseni
Asistente e Zyrës së rektorit
Tel/fax: +381 38 244 183 /187
E-mail: drita.hyseni@uni-pr.edu 
 

Safet Thaçi
 
Zyrtar ligjor në Këshillin Drejtues
Tel/fax: +381 38 244 183 ext.113
E-mail: safet.thaci@uni-pr.edu 

 
Vjosa Latifi
Zyrtare për diploma
Tel/fax: +381 38 225 827 /187
E-mail: vjosa.latifi@uni-pr.edu 

 
Agron Ademi
Zyrtar për diploma
Tel/fax: +381 38 225 827 /187
E-mail: agron.ademi@uni-pr.edu 

 
Idriz Xhemajli
Zyrtar për arkiv
Tel/fax: +381 38 225 827 /187
E-mail: idriz.xhemajli@uni-pr.edu 


Hasim Rrahmani
Vozitës
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 244 183
Fax: +381 38 244 187


Valentina Ajzeraj
Punëtore në bufe
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 244 183
Fax: +381 38 244 187