Ky shërbim i kryen të gjitha punët administrative dhe profesionale që kanë të bëjnë me personelin akademik për të gjitha njësitë akademike të Univesitetit të Prishtinës.
Në këtë shërbim punojnë:
 
Gazmend Shabaj
Drejtor i shërbimit
Tel/fax: +381 38 244 184 /187
E-mail: gazmend.shabaj@uni-pr.edu 
 
Sinavere Ukshini
Zyrtare për çështje shkencore
Tel/fax: +381 38 244 184 /187
E-mail: sinavere.ukshini@uni-pr.edu 
 
Saranda Leka
Zyrtare për çështje mësimore
Tel/fax: +381 38 244 184 /187
E-mail: saranda.leka@uni-pr.edu 
 
Ardita Isufi - Kastrati
Zyrtare për çështje mësimore
Tel/fax: +381 38 244 184 /187
E-mail: ardita.kastrati@uni-pr.edu