Naser Hyseni
Drejtor i Njësisë së Auditimit të Brendshëm
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: naser.hyseni@uni-pr.edu


Arton Isufi
Zyrtar i auditimit
Rektorat - Administratë Qendrore
Tel.: +381 38 247 069
Fax: +381 38 244 187
E-mail: arton.isufi@uni-pr.edu