I. Të gjithë maturantët, të cilët kanë aplikuar për regjistrim në Universitetin e Prishtinës dhe nuk janë pranuar në afatin e parë, mund t'i parashtrojnë ankesë me shkrim Komisionit të Ankesave në nivel të Universitetit. II. Ankesat mund të parashtrohen më 8 gusht 2012, përkatësisht të mërkurën, duke filluar prej orës 9:00-13:00. III. Dorëzimi i ankesave bëhet në hyrjen e ndërtesës së rektoratit të UP-së. IV. Për rezultatet e shqyrtimit të këtyre ankesave njoftoheni nëpërmes komisionit të ankesave.