Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut - Kosovë (YIHR KS) vazhdon rrugën drejt Evropës. Pas suksesit dhe mundësisë që iu dha 86 të rinjve që të udhëtojnë nëpër shtete të ndryshme të Evropës gjatë verës së vitit 2007, 2008, 2009, 2010 dhe 2011, YIHR KS sërish organizon projektin ”Udhëtim në Evropë”.

Edhe këtë vit, YIHR KS do t’iu ofroj mundësinë e njëjtë 15 studentëve më të mirë të universiteteve në Kosovë. Të përzgjedhurit/-at e këtij konkursi fitojnë viza Shengen (30 ditore), bileta treni Inter-rail, kartela studentore ISIC, si dhe mundësinë për të udhëtuar nëpër Evropë sipas zgjedhjes së tyre. 

Për më shumë informata në lidhje me programin, procedurat e aplikimit, kriteret, dhe aplikacionin, ju lutem vizitoni www.travellingtoeurope.net 

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 27 qershori 2012 (ora 17:00).

 ---

  

The Youth Initiative for Human Rights - Kosovo (YIHR KS) continues its journey to Europe. After the success of the project in 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011 where 86 youth were given the opportunity to travel through different European countries, the YIHR KS organizes the “Travel to Europe” project once again.

This year, the YIHR KS will provide the same opportunity to 15 of the best students from universities in Kosovo. The chosen candidates will get Schengen Visas (for 30 days), Inter-rail tickets, ISIC student cards, as well as the opportunity to travel around Europe at the routes of their own choices.

For more information regarding the aim of the programme, application procedure, eligibility and application form, please visit www.travellingtoeurope.net

The deadline for submission of applications is June 27, 2012 (17:00h).