Listat e studentëve të Universitetit të Prishtinës me të drejtë vote:

12. FGJT 
15. Fakulteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit në Pejë