Njoftohen studentët e interesuar të Universitetit të Prishtinës për mundësinë për bursë në programin master TRIBOS

(https://www.master-tribos.eu/apply_here/ ). Ky program është bashkepunim i Universiteve në Leeds- Britani e Madhe, Lublanës-Slloveni, Coimbra-Portugali dhe Lulea-Suedi, të financuara nga Unioni Europian nëpërmes programit Erasmus Mundus. Për informata më të detajuara, të interesuarit, mund të kontaktojnë Profesorin Ardian Morina, ish-student i Universitetit të Prishtinës (Alumni) në adresën si më poshtë.

Ardian Morina, CEng MIMechE FHEA
Professor of Engineering Tribology
Director of Research and Innovation
School of Mechanical Engineering, University of Leeds, Leeds, UK, LS2 9JT
Tel.  +44 113 343 8965, Fax. +44 113 242 4611
Email.  [email protected]