Klikoni këtu dhe shkarkoni konkursin për zgjedhjen e personelit akademik në fakultetet e Universitetit të Prishtinës.