Young Researchers' International Scientific Conference "SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND ART: CURRENT ISSUES"

 
 • 06 shkurt @ 03:28

  The Young Researchers' International Scientific Conference  "SOCIAL SCIENCES, HUMANITIES AND ART: CURRENT ISSUES", will be held on 5th of April, 2017 in Siauliai, Lithuania. Please find more information in the attached invitation.
  […]

   
 

Korean Government Scholarship Program

 
 • 06 shkurt @ 03:06

  KDI School of Public Policy and Management is providing Korean Government Scholarship Program (NIIED GKS-KGSP), which is a 3-year scholarship program for outstanding international candidates.  With this scholarship opportunity, we are offering the fo[…]

   
 

"Dil prej Ku ti je" - blogu i studentëve të gazetarisë

 
 • "Dil prej Ku ti je" - blogu i studentëve të gazetarisë
  03 shkurt @ 05:38

  “Prite, prite princin”, “Të dua virtualisht”, “Kompania e sigurimeve 'Martesa'” janë disa nga rezultatet e analizës se stereotipave në blogun “dil prej Ku je ti”.
  […]

   
 

Konkurs për vende të lira pune me afat të caktuar në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës 2017 (UVNP)

 
 • 03 shkurt @ 03:03

  Në bazë të Nenit  12 pika 4 të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës Nr. 03/L-149, si dhe Nenit 18  të Rregullores nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit  në Shërbimin Civil:

  Universiteti i Prishtinës “Ha[…]

   
 
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
 

Kalendari e lajmeve

 
 

Shpallje & Ngjarje