FIEK.jpgUniversiteti i Prishtinës
Rektorati
Rr. "Nëna Terezë", p.n.
10 000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel: +381 38 244 183 /244 186
Fax: +381 38 244 187
E-mail: [email protected]