VËREJTJE:
Këtu mund t'i nxjerrin fletëpagesat vetëm studentët që NUK kanë ID Kartelë.

Fletëpagesën që e shkarkoni vlen vetëm për një pagesë në bankë, mos bëni dy pagesa me të njëjtën fletëpagese pasi që pagesa e dytë nuk ju vlen!

Shtyp Fletëpagesë                                          Kërko Fletëpagesat

Nëse shkarkoni fletëpagesë të llojit për provim pranues te fusha "RegjistriID/Nr. index-it " shkruani numrin tuaj personal.